AKTIVITETER

Der sker altid noget i Kreds 8, og vores medlemmer er rigtig gode til at lægge billeder fra træning og hverdagen derhjemme med deres hunde på Facebook. Log selv på Facebook - du kan finde os under "Schæferhundeklubben Kreds 8 Rønnede".

KREDS 8 på Facebook   

 

 

GENERALFORSAMLING 

Onsdag d.6 feb. kl.18.00 

Haslev bibliotek 

Dagsorden i følge lovene 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

4. Kredskasseren forlægger det revideret regnskab til godkendelse Og meddelelse af ansvarsfrihed 

5.Indkomne forslag 

6. Valg herunder 2 kredsrepræsentanter 

   På valg er følgende

   Formand for 2år 

   Bestyrelsesmedlem for 2 år 

   2 kredssuppleanter 

   1 Revisor

   1 Revisorsuppleant 

   2 kredsrepræsentanter

7. Eventuelt 

   

 

 

BEMÆRK


Ved aflysning af træning kontaktes Søren Hansen via SMS til mobilnummer:
26 47 04 63  


Kom venligst i god tid - ca. 10 minutter - før holdet starter. Sørg gerne for, at hunden er luftet af inden træning.

 

Se Kreds 8's regelsæt